Jervespor

Jervespor
Jervespor i rettlinja etter brua over Hira Foto: Leif Trønnes

Om vinteren er det ikke først og fremst kulda, men snøen som skaper vanskeligheter for dyra. Det er energikrevende å bevege seg i djup løssnø. På bildet ser vi at en jerv har spart på kreftene ved å spasere et stykke langs Friisvegen.

Foto: jamenpercy/iStockphoto

Jerven er godt tilpasset til å tåle kulde fordi den kompakte kroppen har liten overflate i forhold til kroppsvolumet. Det minimerer varmetapet.

Foto: Leif Trønnes

Jerven er en sålegjenger. Det vil si at den setter hele fotsålen i bakken når den beveger seg. Derfor fungerer labbene nesten som truger, og det er en stor fordel når den jakter om vinteren. Da er reinsdyr det viktigste byttedyret. Ellers spiser jerven det meste; åtsler, egg, smågnagere, hjortedyr og om sommeren er sauer et lett bytte.

Kilde: snl.no