Jo fyller år og vi gratulerer!

Jo fyller år og vi gratulerer!
FOTO: HELLE THERESE KONGSRUD / NRK

I dag fredag 23. februar fyller grunnleggeren og redaktøren i sollia.net 70 år. Det skal godt gjøres å beskrive Jo Øvergaard med få ord, men da han fylte 60, gratulerte Storm Øyen jubilanten med en hilsen som passer like godt i dag som for 10 år sida:

Globetrottaren, fjellklatraren, krigssogemannen, web-redaktøren,  Småbrukarslagmannen, bygdeaktivisten, men fyrst og fremst venen og humanisten Jo runder dei 60. Ein granne ved Atnbrua sa med litt humor, men utan ironi: Dø har myy i Nord-Aitndarn, min dø har itte n'Jo.
Nei, det har oss ikkje, for det er det berre Sollia  som har. Han har  gjennom heile sitt vaksne liv vore aktiv i striden for  bygdene, og har vore ein sentral person i å skape optimisme i lokalmiljøet. Tidleg i Småbrukarlagstida forma han eit slagord som har vorte brukt og sitert sidan: Nå er  det for seint å vera pessimist.
I dei seinare åra har denne setninga fått ei ny tyding for han, ettersom synet har vorte dårlegare. Måten han slår attende mismotet på, er eit døme for oss alle. På ei togreise kom Jo til å skumpe borti ein mann da han skulle sett seg, og mannen spurte litt surt om kva det var med han. På det svara Jo: «Je ær full», noko han slett ikkje var.
I sitt daglege virke med Sollia, naturligvis, formidler han store og småe hendigar i heimbygda, samstundes som han lyfter fram tema til ettertanke. Likeeins er han med det store nettverket sitt og den gode hugsen sin  eit arsenal av soger som han formidler med stor glede.
                                                     Storm Øyen

Jo har lagt ned et enormt arbeid med å bygge opp Sollia Krigshistoriske Museum som ble åpnet i 2017, men innimellom har det vært tid til andre ting også. Her er noen få glimt fra de 10 siste åra:

Omvisning i Sollia krigshistoriske Museum Foto: Folldalsportalen
Thailand Foto: Øyvind Lien
Jo hopper i fallskjerm 2020 Foto: Fredrik Solstad
Hedmark fylkeskommunes kulturpris 2014 Foto: Bjørn-Frode Løvlund/Østlendingen
Malaysia 2015 Foto: Øyvind Lien
Jo og Mette får Fosseprisen 2015 Foto: Jan Kristoffersen/Østlendingen
Katmandu Nepal Foto: Øyvind Lien