Jordprøver

Jordprøver

Bøndene har mye å tenke på. Blant annet må jordene gjødsles og kalkes for å få best mulig avling. For å finne ut hva jorda trenger må det tas prøver.

Roy Brænd og Knut Halvor Hansæl

Her er Knut Halvor Hansæl fra Norsk Landbruksrådgivning Innlandet i Sollia for å ta jordprøver hos Roy Brænd. Etter analyse av pH og næringsinnhold vil Roy få en gjødselplan basert på resultatene fra jordprøvene. Da vet han hvor mye gjødsel og kalk han bør spre på de forskjellige jordene, ikke for mye og ikke for lite, men akkurat passelig.

Det er pålagt ved lov å ha gjødslingsplaner og det må tas jordprøver minst hvert 8. år. Blir ikke dette fulgt opp kan bonden få trekk i produksjonstilskuddet. Grunnen til at det er så strengt, er ikke bare for å få god vekst. Det er også for å forhindre miljøforurensing og avrenning ut i vassdrag.