Kan vi åpne gamle villreinruter i Rondane ved å fjerne turisthytter, stier og veier?

Kan vi åpne gamle villreinruter i Rondane ved å fjerne turisthytter, stier og veier?

Dette er overskriften på en artikkel i Jegeravisen.no den 15. desember 2023. Artikkelen omtaler et forskningsprosjekt som har undersøkt hvilke tiltak som er mest effektive for å bedre livsvilkårene for villreinen i Rondane. Her står det blant annet:

"Øst i Rondane ligger Bjørnhollia, en populær betjent DNT-hytte. Det ene scenariet innebar å fjerne «alle» menneskelige forstyrrelser fra østsiden, ved å fjerne Bjørnhollia og stier fra denne til Dørålsæter, Rondvassbu og Eldåbu, og veien til parkeringsplassen ved Straumbu."

Les hele artikkelen her: Kan vi åpne gamle villreinruter i Rondane?

Bjørnhollia