Kommunevalg før og nå

Kommunevalg før og nå
Hamar Arbeiderblad 21. oktober 1947

Fra Ellen Marie Tangen har vi fått denne artikkelen fra den tida Sollia var egen kommune. Der står det blant annet at Sollia var først ute med valgresultatet i 1947. Det var kanskje ikke så merkelig, for i følge folketellinga i 1946 var Sollia den minste kommunen i Hedmark med 438 innbyggere. - Ingen andre kommuner i fylket hadde under 1000 innbyggere.

Men valgdeltagelsen var veldig bra, hele 84,7 prosent brukte stemmeretten sin. Til sammenligning var frammøteprosenten 65,3 prosent ved kommunevalget i Stor-Elvdal i 2023.

Det var bare to partier å velge mellom, Arbeiderpartiet og Borgerlig Fellesliste. De fikk nesten like mange stemmer så det måtte trekkes lodd om hvem som skulle bli ordfører. Harald Negaard vant og Lars Modahl tapte loddtrekningen. Begge to var fra Mogrenda. Harald Negaard var skogbestyrer hos Arthur Mathiesen & Co. og bodde på Storbekkmoen. Lars Modahl var skogsarbeider og bureiser på Åsland. Han fikk senere jobb i kommuneadministrasjonen og var ordfører fra 1960 til 1963. Sollia ble slått sammen med Stor-Elvdal i 1965 og i 1968 ble han valgt til ordfører i Stor-Elvdal kommune.

Kilder: ssb.no og Solliaboka 1