Konstituerende møte i Røde Kors søndag 19. november

Konstituerende møte i Røde Kors søndag 19. november

Styrene i Sollia Røde Kors og Folldal Røde Kors innkaller alle medlemmer til ekstraordinært årsmøte (konstituerende møte) i henhold til foreningens lover.

Tid: Søndag 19. november klokka 18.00. Sted: Gruvekroa, Folldal

Innkallingen gjøres med forebehold om at ekstraordinært årsmøte i Folldal Røde Kors gjør et positivt sammenslåingsvedtak samme dag.

Saker til behandling:

  • Vedta navn på foreningen
  • Vedta lover for den sammenslåtte foreningen
  • Vedta nytt regnskap med åpningsbalanse bestående av alle eiendeler
  • Valg av styre
  • Valg av valgkomite
Gruvekroa