Leder

Leder

Vi er stolte av bygda vår. Solliværingene bor i ei flott bygd og tilhørigheten til hjembygda har gjennom alle tider vært et kjennetegn. Når vi sier solliværinger er vi så heldige at vi har mange reservesolliværinger. Dette er for eksempel bygdas mange hytteeiere og faste besøkende gjennom mange år. Disse er våre viktigste alliansepartnere. Sammen utgjør vi et positivt felleskap og dette er en stor ressurs. Et slikt fellesskap må dyrkes og fornyes. Hvilke kanaler og hjelpemidler har vi for å utvikle og vedlikeholde dette fellesskapet? – En åpenbar kanal og arena er, mener jeg som redaktør, selvsagt at sollia.net både skal og kan være.

Gjennom snart 25 år er det lagt ned et stort og uegennyttig arbeid med sollia.net. Dette vet vi er lagt merke til langt utenfor fjellbygdas grenser. – Slik har solliværingene gjennom 25 år hatt en kollektiv hukommelse.

Det er viktig å fornye seg og gjøre arbeidet lettere. Derfor er vi glade for at vi nå kan ta i bruk en ny plattform. Vi i redaksjonen har mange ganger fått positive tilbakemeldinger på arbeidet vårt. Selv om ros og anerkjennelse er den eneste lønna vi får, setter vi stor pris på disse tilbakemeldingene. Positivitet fremmer samhold og stolthet i bygda vår. Nettopp dette har vært drivkraften gjennom alle år. Derfor har vi hatt en redaksjonell linje med at de positive nyhetene skal ha fortrinn. Det ønsker vi å fortsette med i mange år framover.

Jo Øvergaard