Løypemelding mandag 26. februar

Løypemelding mandag 26. februar
Finnsjøfjellet ved Pika

Finnsjøfjellet ble kjørt opp i går 🙂
Det ble ikke kjørt ned til veien fra Øverdalsetra, da det skal brøytes opp der for restaurering på en av hyttene.
Traseen Øverdalsetra - Enden ble heller ikke kjørt pga. villrein.

Det blåste en del oppi snaua, så må regne med at der driver att noe av løypene over tregrensa. Ellers fine forhold.

- Aki 

Finnsjøfjellet