Løypemelding lørdag 2. desember

Løypemelding lørdag 2. desember

Har fått utvida utstyrsparken med en trommel. Får pakka ei bedre såle med den. Sparer også løypemaskina i større grad.  Har tromla Volarunden med skuter og kjørt Finstadveien med løypemaskina. Kaldt å kjøre skuter nå. Var for lite snø i hyttefeltet sist jeg kjørte med snøscooter der. Var nede i stein mange steder.

Aki