Løypemelding torsdag 8. februar

Løypemelding torsdag 8. februar
Finnsjøfjellet

Finnsjøfjellet ble kjørt opp i dag 🙂 Løypa mellom Øverdalssetra og Enden ble ikke kjørt, da det går villrein i området.

-Aki