Måsåtaking på Atnbrua

Måsåtaking på Atnbrua
"Måsålass oppe ved Søre Vola hvor det ble tatt måså hver høst. Den ble tråkka i karmen så vi fikk mest mulig pr. lass." Bildet tilhører Terje Brænd og er tatt i 1974.

Det plukkes fremdeles måså eller mose i Sollia, men nå for tida brukes den bare til dekorasjoner. Avtaker er Rendalen Moseprodukter som selger mose til hele verden og hadde en omsetning på rundt 50 millioner kroner i fjor.

Mosetaking til dyrefor ble det derimot slutt på rundt 1980 i Sollia. For å få greie på hvordan det egentlig hadde seg med mosetakinga på Atnbrua i tidligere tider, har Terje Brænd i Midt-Brænd operert som gravejournalist i nabolaget. I tillegg til det Terje husker sjøl, har Einar Asbjørn, Berit og Kyrre Brænd vært informanter og kommet med opplysninger.  

Søre-Brænd, Nordre-Brænd og Skogli tok mose i karm oppe i området Volbakken, som vi kaller den, ca. litt øst for Søre Vola i skogbandet.

Einar Asbjørn mente at Midt-Brænd og drev der i området, men i min tid som mosetager så drev vi oppe på flata ved siden av Vola i området ved seterveien.

I følge Kyrre så tok Skogli mose til slutten av 50-tallet og kjørte med hest, som de og gjorde i Søre-Brænd.

Det ble og kjørt med hest i Nordre-Brænd sier Einar Asbjørn og Berit, men da hesten ble levert så ble moselassene kjørt ned mot Holtveien med scooter og slede av Rolf Øvergård. Siden ble den hentet der, på til tider baskete vinterføre, med Ford Dexta da den hadde ankommet farmen.

Jeg sjekket dagbøker noen år fra den tiden jeg var med, og i Midt-Brænd ble det tatt ca. 40 – 70 lass mose pr år. 72 lass i 1969 og 67 lass i 1979 og siste lass med hest ble da kjørt den 1. desember. 1980 ser ut til å være siste året vi tok mose, kun 26 lass da, og hesten var trolig levert, for det ble kjørt ned med scooter, lånt av Inge Lavik på Rondetunet, i januar 1981.
Ved Søre Vola 1974. "Måsån ble kjørt med hest på vinterføre og scooter siste året." Bildet tilhører Terje Brænd