Nå blomstrer tysbasten

Nå blomstrer tysbasten
Tysbast fotografert 7. mai 2024 av Roy Eggen

Tysbast (Dapne mezereum) er et sikkert vårtegn. Den blomstrer på "bar kvist", det vil si før den får blader. De rosa blomstene er lette å få øye på før alle andre planter har begynt å spire. Tysbast er en "kalkplante". Det vil si at den nesten utelukkende vokser på kalkrik jord. Det er en sjelden jordtype i Sollia, men det fins kalkårer i grunnen som noen steder, blant annet i Setningsdalen, kommer opp i dagen. Der liker tysbasten seg, det samme gjør reinrose og jåblom.

Alle delene av tysbasten er giftig, både barken, bladene, blomstene og de røde bærene, men smaken er veldig besk så det skal godt gjøres å få i seg en dødelig dose. Fugler spiser bærene uten å bli forgiftet. Frøet går ufordøyd gjennom tarmen og på den måten spres planten.

Navnet tysbast antas å være sammensatt av det norrøne gudenavnet Ty og basten mellom barken og veden som er veldig seig og gjør det vanskelig å brekke kvistene.

Tysbastbær

Kilde: snl.no