Brua over Øverdalsbekken er på plass

Brua over Øverdalsbekken er på plass

Hengebrua nederst i Øverdalsbekken ble alltid passet på av Helge Lien (1921-2022). Han tok av lemmene om høsten og la dem på igjen etter vårflommen, men uværet "Hans" i august, hadde nok kommet like overraskende på Helge som på oss. Brua forsvant i vannmassene og det ble nærmest umulig å komme over bekken uten å risikere både liv og lemmer.

Heldigvis finnes det foretaksomme folk i Sollia, så med Jan Helgesen i spissen, er det bru igjen over bekken. Det er murt nytt feste til vaierne og lagt nytt dekke. Statskog har sponset bygginga av brua med 5000 kr fra "Statskogmillionen" som dekker utgiftene til materialene. De er kjørt ned med ATV som er lånt av Ole Sollien. Ellers er alt arbeidet gjort på dugnad av Jan Helgesen, Bente Helgesen og Øyvind Lien og nå er brua stødigere enn noen gang.

De første plankene er lagt på plass.
Lemmene skyves utover en etter en.
Jan tester om brua holder.
Ei riktig vakker bru ble det.

Foto: Øyvind Lien