Nå er det snart for sent å søke

Nå er det snart for sent å søke

Mange er ikke klar over at de kan få erstatning for skade på skogen etter uværet Hans. Verdien av tømmeret som er tapt i et ras kan fort utgjøre fra 5000 til 10 000 kr pr. dekar. Søknadsfristen for å søke naturskadeerstatning er 8. november, så har det gått ras i skogen din, må du forte deg. - Det er mest ras i liene mot Setninga nedenfor fylkesvei 219 og i Storbekkdalen.

Det er ikke mulig å sende e-post eller sende brev. Du MÅ søke via Altinn .

Informasjon om naturskade hos Landbruksdirektoratet

0:00
/0:15