Når to blir en

Når to blir en

Sollia Røde Kors og Folldal Røde Kors har, sammen med Lars Molstad fra distriktsrådet, i lengere tid jobbet med en sammenslåing av de to foreningene. Mandag 26. september ble sammenslåingen formelt vedtatt av Sollia Røde Kors i et ekstraordinært årsmøte. Det forventes at Folldal Røde Kors ganske snart gjør et tilsvarende vedtak. Den nye lokalforeningens navn vil sannsynligvis bli Folldal og Sollia Røde Kors med virkning fra 1. januar 2024. Even Strømman fra distriktskontoret og Svein Solli fra distriktsstyret vil bistå med endring av vedtekter, fullmakter og andre formaliteter rundt sammenslåingen.

Til stede f.v. Even Strømman, Svein Solli, Benjamin Taeymans, Lars Molstad, Ola Brænd, Einy Brænd, Jørn Sverre Lien, Tor Einar Skogesal, Jo Øvergaard og Anne Herud (fotograf)

Sollia Røde Kors ble stiftet 2. juni 1950. I følge Jo Øvergaard, som for øvrig er æresmedlem i Sollia Røde Kors, var initiativtakeren Hans S. Hansen fra Koppang. Han var instruktør på et førstehjelpskurs for Lotteforeningen i Sollia (Lotter er frivillige kvinner tilknyttet Forsvaret gjennom Heimevernet) og så at det var grobunn for en lokalforening av Røde Kors i bygda. I dag har foreningen 23 medlemmer. Folldal Røde Kors, som ble stiftet i 1977, har 48 medlemmer. Sammen vil de to bli en sterkere og mer robust organisasjon og forhåpentligvis vil det bidra til større interesse og økt aktivitet for Røde Kors i lokalmiljøet.