Nissen er i rute

Nissen er i rute
Foto: Marit Øvergaard

Nissen har det travelt. Ved Atnbrua dukket han opp allerede litt før høgstdag. Men velkommen var han og populært var det! Så spørs det om det var flere snille unger sørover i bygda...?