Ny giv i Småbrukarlaget

Ny giv i Småbrukarlaget
Fra Øverdalssetra

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i løpet av sommeren og høsten fått tusen nye medlemmer, i hovedsak yrkesaktive gardbrukere, og nye lag har blitt stiftet. Nylig var lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Jacob Solberg, på besøk i Sollia. Da ble det enighet om at Stor-Elvdal Bonde- og Småbrukarlag skulle restartes. Styret består av leder Rasmus Kristensen og styremedlemmene Ellen Marie Tangen og Jo Øvergaard. - Det vil bli avholdt årsmøte 23. oktober på Glopheim. Alle som er opptatt av framtida til Bygde-Norge oppfordres til å møte opp der.

Fra venstre Ellen Marie Tangen, Ståle Støen, Jo Øvergaard, Rasmus Kristensen og Jacob Solberg