Da er jobben gjort i Sollia

Da er jobben gjort i Sollia

Det er alltid spennende om septiktanken blir tømt før vinteren kommer. I år er det et nytt firma, G-miljø fra Vinstra, som har fått jobben i Stor-Elvdal. Det er Tor Magne Bjørgemoen fra Lesja som kjører septikbilen og nå er han ferdig med hele Sollia.

Tor Magne Bjørgemoen fra G-Miljø

Men hva er det egentlig som skjer når septiktanken tømmes? Tor Magne forklarer at når kummen blir tømt, avvannes slammet i tanken på bilen slik at tørrstoffet beholdes mens vannet pumpes tilbake til kummen. På den måten kan det tømmes på 20-30 eiendommer før septikbilen er full. Da går turen til Koppang der slammet pumpes over i en kontainer. Når både bilen og kontaineren er full, kjøres alt sammen til FIAS sitt anlegg på Tolga. Der blandes slammet med kvernet trevirke og hageavfall, komposteres og blir til jord.

Kompostjorden er til salgs på gjenvinningsstasjonene.

Salg av kompostjord