Ny ytring fra Bjørn Brænd

Ny ytring fra Bjørn Brænd

Det nye kommunestyret.

Stor-Elvdal har 17 plasser i kommunestyret. Plassene blir fordelt slik mellom partiene:

Arbeiderpartiet          6 representanter som før. Ordførerkand. Linda Otnes Henriksen

Venstre                       3          «, fram med 2 rep.      «   Mona Kristiansen

Høyre                          2          «,     «      (+ 4,5 %p)     «   Asgeir Christian Lyng

Sosial. Venstrep.         2          «          «     «    1  «       «   Ane Eriksen Hamilton

Rødt                            1          «          «     «     1   «   (+ 4,3 %p)

Fremskrittsp.              1          «          «                      (+ 1,9 %p)

Senterpartiet              2          «, tilbake med 3 rep. (- 19,9 %p)       Even Moen

Venstre er valgets vinner, Senterpartiet med ordfører Moen i spissen, er taperen. Senterpartibenken er mer enn halvert. For ordfører Even Moen kan det være en trøst at partiet han representerer har falt som en stein over hele landet. Det har sikkert mange årsaker, men mangel på gjennomføring av lovnader i store saker som strømpriser, diesel- og bensinpriser har åpenbart betydd mye. Partiet har foreløpig også en tafatt holdning til en opptrappingsplan for landbruket – den viktigste distriktsnæringen over hele landet med f.eks. bosetting og et bredspektret næringsliv.

Og til sist med støtte til elektrifisering av Melkøya – stikk i strid med vedtak i partiet og mot de lokale ordføreres råd og vilje.

Hva med Stor-Elvdal?

Det er en tankevekker at hovedmålet for valgvinnerne Stor-Elvdal, Venstre, SV, Rødt samt Høyre og FrP har som mål å åpne kommunen for mer innsyn og rydde opp i diverse ukulturer, varslersaker og Statsforvalterens tilsynsrapporter. Lukke avvik heter det på et finere språk enn det folk flest bruker. I praksis er dette et grunnlag for at så mange senterpartivelgere ser seg om etter et alternativ. Kanskje har også ordførerens manglende deling av erfaring fra de mange fora han representerer kommunen hatt sitt å si. Lukkethet og hemmelighold ligger ikke i tida.

Hvem blir ordfører?

Hvem som blir ordfører bestemmes av medlemmene i kommunestyret. Dette avgjøres ikke før etter valgdagen. Vanligvis er det personen øverst på kandidatlisten til et av de største partiene i kommunen som får jobben, men «hestehandler» kan overraske i drakampen om posisjoner. 

Snart skal det nye kommunestyret konstituere seg - mange steder har Sp blitt satt på gangen, bl. a. i Innlandet fylkeskommune der Ap, H og MpG har funnet sammen på fylkesplan. Tidligere samarbeidspartner Sp er vraket av Ap.

Stor-Elvdal får trolig sin første kvinnelige ordfører – om det blir Linda eller Mona gjenstår å se. Ap er størst og har tradisjon for å sitte på ordførerplassen. Mona har fått en tydelig støtte fra velgerne på sitt løfte om å rydde opp. Også Høyre vil rydde opp og stramme inn.

Formannskapet

Formannskapet består av 7 medlemmer som skal velges blant og av kommunestyrets medlemmer. Etter kjøttvekta å dømme får Ap 3, V 1 – kanskje førhøye til 2 på grunn av velgernes tillit?,  H 1, Sv 1 og Sp 1. Her bør Gry Falch være den aktuelle kandidaten for Sp – kanskje kan hun gjenreise tilliten til Senterpartiet i Stor-Elvdal? Og dermed kan det bli et historisk kvinnetungt formannskap de neste fire årene.

Bjørn Brænd 2023