Nytt kommunestyre og nytt fjellstyre

Nytt kommunestyre og nytt fjellstyre

Nå er det nye kommunestyret på plass og Stor-Elvdal har fått sin første kvinnelige ordfører, Linda Otnes Henriksen. - Linda representerer Arbeiderpartiet, er 44 år, jobber som lærer på Koppang og har vært aktivt i politikken siden 2004. Ny varaordfører er Ane Eriksen Hamilton fra Sosialistisk Venstreparti. Hun er 43 år gammel og jobber på Høgskolen i Innlandet på Evenstad. I tillegg er hun en habil musiker, og på lørdag 28. kommer hun til Sollia for å holde konsert på Solvang.

I tillegg til å velge ordfører og varaordfører ble det valgt representanter til en rekke råd og utvalg, blant annet Sollia Fjellstyre. Det nye styret ser slik ut:

Ole Sollien, Tor Einar Skogesal, Bente Høyer, Jørn Sverre Lien og Einy Brænd. I tillegg skal det inn to representanter fra Ringebu

Brettingsdalsbua