Rapport fra valglokalet

Rapport fra valglokalet

Valgmannskapet som besto av Elise Vaagan-Hovind Nesset, Roy Brænd og Mette Støvneng satt klare fra klokka sju for å passe på at kommune- og fylkestingsvalget gikk riktig for seg. Her har Bente Høyer gjort sin borgerplikt og avgitt sin stemme. 

I Sollia valgkrets er det 146 stemmeberettigede. Mange hadde forhåndsstemt, men det var, i følge valgmannskapet, likevel tilløp til kø i valglokalet da fire velgere møtte opp samtidig!

Denne karen møtte selvsagt opp på valgdagen. Mon tro hvem han stemte på ...?

Kirkevalget foregikk samtidig som kommune- og fylkestingsvalget. Her var det Per Gunnar Rønningen og Birgit Skinderhaug som holdt ordene i sakene. Ole Anton Brænd måtte sanke sau på mårråkvisten, men kom senere på dagen for å avløse Birgit.