Rare graner

Rare graner
Øyvind Lien kan skimtes på bakken til venstre for "den rare grana"

Grana (Picea abies), kan ha mange former. Ytre faktorer som vær, vind og jordsmonn gjør at granas utseende varierer, men noen av de aller rareste granene er et resultat av genetiske mutasjoner. Ved Myrfloveien i Atndalen står det et merkelig tre som på folkemunne kalles "den rare grana".

Søylegran

Søylegrana i Atndalen

Det er en søylegran (Picea abies forma columnaris) der kvistene ikke går utover, men tvinner seg oppetter stammen. Den kan spre seg på samme måte som vanlig gran, men bare 30 % av avkommet skal i teorien bli nye søylegraner, så den er et svært sjeldent syn i skogen.

Slangegran

Slangegran

En annen variant som du en sjelden gang kan komme over i skogen er slangegran (Picea abies v. virgata) eller ormegran. Kvistene har få eller ingen sideskudd så den er veldig glissen i baret og ser temmelig pjuskete ut.

Naturminne?

Søylegrana i Atndalen

Allerede i 1962, samme år som Rondane nasjonalpark ble opprettet, ble en søylegran i Finnemarka, nord for Drammen, fredet som naturminne i medhold av Lov om naturvern. Et naturminne er en av de eldste formene for naturvern i Norge og mange unike trær ble fredet som naturminne i forrige århundre. Det opprettes ikke naturminner lenger, men vi håper likevel at "den rare grana" vil bli ekstra godt passet på og får stå i fred i mange, mange år framover.

Søylegrana i Finnemarka

Kilde: snl.no