Rare skilt - nye opplysninger

Rare skilt - nye opplysninger

Fra Lars Otto Wollum har vi fått historien bak utedoene ved Setningssjøen:

"Utedoene ved fiskeplassene i Sollia ble snekret og satt opp av min far, skogvokter i Statskog SF, Åsmund Wollum, (1919-2009) en gang i midten av 1960-årene. Under skogforvalter Arvid Nermo voktet han i 43 år Setningen og Atnedal Statsallmenning, med vide fjell- og skogområder. Far irriterte seg over manglende sanitærforhold ved parkeringsplassene der store mengder fiskere parkerte da de begynte å invadere bygda etter hvert som biler ble helt vanlig gjennom 1960-tallet. Men det var ikke så lett å få snekkere til slike småjobber. Derfor skar han selv materialene på allmenningssaga ved Skogli og snekring hadde han lært som smågutt av sin onkel John P. Kulstad (Gran) som var tømrer og byggmester. At småhusene står ennå, etter snart 60 år, tyder på at han ikke har vært helt ukyndig. Han var nøye og av den gamle skole, og de tingene han har laget og etterlater seg - også på egen slektsgård Østre Vuluvolden med mange 1700-tallshus - kommer nok til å stå ennå noen generasjoner."

Åsmund Wollum ved Storfurua Foto: Anno Glomdalsmuseet

Kommentar:

Vi leser stadig oftere om mangel på toaletter og tilgrising av naturen på populære turistdestinasjoner. I så måte var Åsmund langt forut for sin tid for 60 år siden. Det sier også noe om ei tid da bygdefolk fremdeles hadde innflytelse i Utkant-Norge. I dag hadde Åsmunds prosjekt antagelig ikke blitt noe av, men blitt stoppet av en byråkrat, sittende i en kontorstol langt vekk fra Sollia.