Redusert barnehagetilbud i Sollia

Redusert barnehagetilbud i Sollia

På onsdag skal SKO-utvalget (Utvalg for skole, kultur og omsorg) ta stilling til redusert åpningstid i Sollia barnehage fra 8,5 time til 8 timer. Tilsynelatende ser ikke dette så ille ut, men ettersom normal arbeidstid i Norge er 8 timer, vil det sette yrkesaktive småbarnsforeldre som bor i Sollia i en svært vanskelig situasjon.

Saken er lagt inn som en vedtektsendring i "Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal": § 7, første ledd: Det foreslås å endre Sollia barnehage sine åpningstider til 08:00 - 16:00.