Rypejakta 2023

Rypejakta 2023

Årets rypetaksering i Sollia viste nedslående resultater og mange lurer på om det blir rypejakt i år. Ja, det blir jakt, men med begrensninger. Fjellstyret har fattet vedtak om et uttak på 65 ryper. Det utgjør 10 % av estimert  bestand og jakta stoppes når uttaket er nådd. I perioden 10. til 23. september får utenbygds jegere bare skyte 2 ryper i løpet av fire dager. Innebygdsboende får skyte 1 rype pr. dag. 

Det ligger an til et dårlig rypeår i hele Sør-Norge. Noen fjellstyrer har avlyst rypejakta, mens andre, eksempelvis Rendalen og Folldal har vedtatt begrenset jakt slik som i Sollia.