Sår usikkerhet - (nok en gang)

Sår usikkerhet - (nok en gang)

Sollia barnehage står i fare for å bli nedlagt. Økonomien i Stor-Elvdal er som kjent elendig og nå er arbeidet med neste års budsjett i gang. Foreldrene som har barn i barnehagen fikk ganske nylig lovnad fra kommunen om at barnehagen i Sollia var trygg. Men da det kom nye signaler, ba småbarnsforeldrene i Sollia om et møte med ordfører Even Moen og kommunedirektør Nils Kvilvang for å få rede på hva kommunen egentlig mener. I møtet kom det fram at, joda det utredes nedlegging av Sollia barnehage for å spare penger.

Det er vel ingen stor overraskelse at det alltid er tilbudet i grendene som ryker først. - Det finner vi oss faktisk ikke i lenger, sier småbarnsfar Rasmus Kristensen!

Rasmus Kristensen