Skogen tynnes

Skogen tynnes

Det tynnes i furuskogene nord for Atnaelva her i Sollia. En rekke skogeiere har engasjert Glommen Mjøsen skogeierforening til å utføre arbeidet. Skogbruksleder Ole Sollien har planlagt dette sammen med de ulike skogeierne. Tynning er en investering i framtidsskogen. Høstens drifter gir neppe noe stort overskudd. Planmessig skogbruk må imidlertid drives etter andre kriterier enn nødvendigvis høgt driftoverskudd.

Det er Annar Wintervold som sjølv kjører hogstmaskina med Jon Moen i lassbæreren.