Skrivarbrød

Skrivarbrød

Fra gammalt har Sollia hatt sterke tradisjoner på bakst. Mest hele året skulle det være biteti. Til jul skulle det være minst 7 slag utenom dette. 7 er jo et bibelsk tall. Og for oss som var unger i flere tiår etter krigen, var utsiktene til slike kakefat en himmelsk forventning.
Et bitetibrett skulle gjerne bestå av sirupstynnkake, mjølketynnkake, rømmebrød og skrivarbrød. Det siste som det aller gjeveste både på grunn av smaken og fordi det var arbeidssamt å lage. Nå er skrivarbrød mer sjeldent å bli bydd.

Foto: Morten Brænd

Ingrid Slettum Brænd er en av de vi vet som viderefører tradisjonen. Hun har lært kunsten å bake skrivarbrød av sin svigermor og mannens bestemor ved Atnbrua.

En kam av never ble brukt til å lage mønster på skrivarbrødet