Nye navn på kartet

Nye navn på kartet

Gamle solliværinger har lenge irritert seg over en del navn på de nyeste kartutgavene. Etter en lang høringsrunde har Kartverket vedtatt nye skrivemåter. Det beste er at alle "vordene" er borte. Nå er det tilbake til skrivemåten vol som uttales med tjukk l. Tynn l tolereres også så lenge vi slipper å høre "vorda" med tydelig r og d. - Vol er et vanlig navn på fjell i Nord-Østerdalen, men det er ulike meninger om grunnbetydningen av navnet. Språkrådet mener at det er en avledning av "varde" og derfor skal skrives "vord". En annen teori er at det kommer fra norrønt volr som kan bety kul. Det høres faktisk logisk ut ettersom de fleste volene vi kjenner til har avrundete topper.

I Sollia er det Ole Anton Brænd og Lars Otto Wollum som har lagt ned mest arbeid med å påpeke feil. Mange navn har fått ny skrivemåte basert på lokal uttale, men ikke alle. Et eksempel er "seter" som det heter i Sollia, og ikke "sæter" som det uttales lenger sør i Stor-Elvdal. Her er det Stor-Elvdal kommune som har fått gjennomslag med følgende argumentasjon: " Vi mener det er viktig å være konsekvente for hele kommunen for skrivemåten seter/sæter. I adresseseringsprosjektet ble det bestemt at sæter skulle benyttes. Vi har i andre deler av kommunen vedtatt adressenavn inneholdene sæter".

Et lyspunkt er det derimot at det forhatte "tjørn" er fjernet i det som nå heter Midtbrennsætertjønna. Men på kartet er det fremdeles et virvar av tjørn (feil) og tjønn (korrekt) som Kartverket bør rydde opp i.

Språket vårt er i stadig endring og dialektene utvannes, men det å ta vare på de gamle lokale formene handler både om respekt for de som bor der, og for de som en gang ga alle ting et navn.