Søppelcontainerne er flyttet

Søppelcontainerne er flyttet
Foto: Berit Gomnæs

Containerne for hytteavfall ved Øverdalssetra og Gunstadsetra blir flyttet til trafoen litt nord for Enden. I tillegg til restavfall blir det containere for glass og metall og papp/papir på det nye returpunktet.

Det kan ikke leveres plast og matavfall på Enden, men det kan du gjøre på returpunktet ved Atnasjø kafé. Der kan det kastes restavfall, glass og metall, papp og papir, plast og matavfall. - Batterier, lyspærer og lysrør kan leveres på Joker Atnbrua.

Matavfall kan bare leveres i spesielle plastposer som du får på Joker. Plast kan leveres i plastposer, for eksempel bæreposer, eller i FIAS sine plastsekker som du også får på butikken.

Alt annet avfall må leveres på gjenvinningsstasjonene på Frya, Folldal eller Koppang