"God dag mann ..." i Innlandstrafikk

"God dag mann ..." i Innlandstrafikk

I januar sendte «Råd for likestilling av funksjonshemmede i Stor-Elvdal» (RLF) et brev til Innlandstrafikk med spørsmål om bestillingsdrosja. – Bestillingsdrosja er som kjent et kollektivtilbud på strekningen mellom Atnbrua og Koppang på mandager og onsdager. RLF mener at tilbudet bør utvides til mer enn to dager i uka og at det må kunne korrespondere med toget. Nå om dagen går det mye buss for tog og det er lite tilrettelagt for funksjonshemmede og de ber om at informasjon om bistand blir lettere tilgjengelig. De setter også spørsmåltegn ved ressursbruken når det gjelder skoledrosja. Den går hver dag, ofte tom, mens ordinære passasjer ikke får være med. - Nå har det kommet svar fra Innlandstrafikk. Sollia.net skriver om saken fordi et godt kollektivtilbud er viktig for alle grupper reisende.

I et langt svar fra Erik Bråten i Innlandstrafikk skriver han blant annet at hinderet for flere avganger kan skyldes svake reisetall, men uten å oppgi passasjertallet. På nettsida til Innlandstrafikk må vi tilbake til 2020 for å finne statistikk. Da var det 599 passasjerer som tok drosja. Når det gjelder skoledrosja vil den fortsette som før. Kun skoleelever får sitte på med den. Det er på grunn av en avtale som ikke er nærmere spesifisert.

For bedre tilrettelegging og informasjon anbefaler han å kontakte SJ Nord, bussjåføren, kundesenteret på 02040 eller å bruke appen EnTur.

Konklusjonen er at det ikke vil skje noen endringer. Etter sollia.net sin mening, er den eneste muligheten for et bedre tilbud, at flere bruker bestillingsdrosja. Problemet er at ordningen ikke er allment kjent og mistenkelig dårlig markedsført. Vi har sjekket både www.innlandstrafikk og EnTur-appen, men du skal jammen ha god tid og gode nerver for å finne noe der. Det kommer forslag om buss via Folldal og videre tog fra Alvdal og noen ganger dukker det opp et bilde av en sau! På hjemmesida til Stor-Elvdal er det heller ikke noe å finne. Sjøl ikke kunstig intelligens klarte å finne rutetabellene. KI måtte gi tapt for Innlandstrafikk!

Hva med å henge opp plakater med informasjon? Det er enkelt, billig og effektivt.

Bilettpriser og rutetider:

Du finner også informasjon om bestillingsdrosja på sollia.net. Prisene er det ikke noe å si på. Fra Atnbrua til Koppang gjelde prisen for sone 3.

upload in progress, 0