Statskog deler ut penger

Statskog deler ut penger

Statskogmillionen for friluftsliv

Statskog gir hvert år 1 million kroner til tiltak som bidrar til friluftsliv og folkehelse. Alle organisasjoner kan søke og i 2023 fikk 164 lag og foreninger støtte. Det er gitt tilskudd på 5 000 eller 10 000 kr til en rekke forskjellige tiltak. Her er noen eksempler: Bygging av utedoer og gapahuker, skilting og utbedring av stier, stikking og utbedring av skiløypetraseer, innkjøp av friluftsutstyr til utlån, lerduekaster, kurs, frisbeegolf, sittebenker og mye, mye mer. Les mer om ordningen her statskogmillionen

Snødøldalen

Les her hvordan du kan søke eller gå inn på (https://www.statskog.no/statskogmillionen/sok-statskogmillionen)

  • Alle organisasjoner kan søke om støtte.
  • Du kan søke to ganger i året; i april og i august. Utenfor disse månedene tar vi ikke i mot søknader.
  • Søknad på midler i ordningen må skje gjennom et eget skjema. Skjemaet finner du på nettsiden i april og i august.
  • Søk helst før du starter - vi støtter ikke aktiviteter som er avsluttet.
  • Du må kunne dokumentere faktiske utgifter på minst kr 5000 for å bli vurdert i ordningen.
  • Søknaden din kan gi deg kr 5 000 eller kr 10 000 i støtte. I løpet av et år vil om lag 150 aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskogmillionen.
  • Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pengene, jo større er muligheten for å få støtte.
  • Alle tildelinger blir offentliggjort. Det går maksimalt to måneder fra søknadsperiodens slutt til vi offentliggjør tildelingene.

Grunneierfondet

Statskog bidrar også med tilskudd til utvikling i statsallmenningene. I fjor fikk 49 prosjekter tilsagn på i alt 7,7 millioner kroner. Støtteordningen hviler på Statskogs verdiskaping i statsallmenningene og bevilges fra Grunneierfondet. Fondets inntektsside består blant annet av statens grunneierinntekter fra tomtefeste i statsallmenningene.

Her gis det støtte til alt fra restaurering av steinbuer og utleiehytter til melkeanlegg på seter og nytt storkjøkken i en reiselivsbedrift. Det gis også midler til utbedring av veger og bruer. Næringsrettede tiltak prioriteres og alle, det vil si privatpersoner, bedrifter og foreninger kan søke. Søknadsfristen er 1. februar 2024. Du kan lese mer her: grunneierfondet

Tildelinger til Sollia fra Grunneierfondet i 2023

Atnsjøen

I Sollia ble det gitt tilsagn om støtte til to prosjekter i Setningen og Atnedal statsallmenning, "Brettingsdal fegjeting" i Ringebu fikk 180 000 kr til restaurering av Brettingsdalsbua og Sollia fjellstyre 350 000 kr til vei til båtplass ved Atnsjøen.

Utklipp fra https://www.statskog.no/nyheter/deler-ut-millioner-til-utvikling

Om prosjektene blir gjennomført er en annen sak. Det har i mange år vært strid om hvem som egentlig eier bua i Brettingsdalen. Den ligger i Stor-Elvdal kommune på Setningen og Atnedal statsalmenning sin grunn, men ringebuingene hevder at det er de som har eiendomsretten. - Båtplassen som skal gjøre det mulig for allmennheten å komme ned til Atnsjøen har vært planlagt lenge. Det er et millionprosjekt som det pr. i dag er vanskelig for fjellstyret å finansiere. Tilsagnet fra Grunneierfondet står i to år, så prosjektene må settes i gang senest i 2025.

Brettingsdalsbua

Kilde: statskog.no