Statskog støtter utviklingsprosjekt

Statskog støtter utviklingsprosjekt

Statskog har nå delt ut 8 millioner kr til 29 prosjekter i statsallmenningene. Støtten gis både til tilrettelegging av friluftsliv og til næringsutvikling. I år får fjellstyret i Gausdal i samarbeid med Sollia og Namsskogan 500 000 kr til et prosjekt som er kalt "Sterke inntrykk med små avtrykk".

Samarbeidsprosjektet mellom fjellstyrene i de tre områdene skal gå over tre år. Målet er å utvikle nye kommersielle produkt og tjenester med utgangspunkt i nye trender innenfor naturbasert reiseliv og på den måten bidra til økt verdiskaping for fjellstyrene og næringslivet i allmenningsbygdene. Prosjektet vil teste ut nye aktiviteter og produkter, særlig innenfor regenerativ turisme*, som vil ha stor overføringsverdi til andre fjellstyrer og deres samarbeidspartnere. Statskog bidrar med 500 000 kroner til verdiskapingen gjennom Grunneierfondet.

*Regenerativ turisme betyr at du gjør stedet du besøker bedre enn da du kom.

Du kan lese mer om prosjektet her: Sterke inntrykk med små avtrykk

Gammelveien

Kilde: statskog.no