Stengt

Stengt

Fossehuset og vannbruksmuseet ved Atnbrua er foreløpig avstengt. Dette fordi toalettet er i uorden etter frostskader i vinter. Grunneier og de andre rettighetshavere er ikke tilfredse med oppfølging fra Statens Vegvesen og Innlandet fylkeskommune. Derfor er det nå satt opp skilt med beskjed om at anlegget er stengt inntil videre. Dette også for å begrense parkering av bobiler på parkeringsplassen og vidløftig ferdsel i anlegget og ved fossen.
Det er i ytterste konsekvens grunneiers ansvar om noen skulle falle ut i fossen.

Foto: Per Hvamstad, Anno Musea i Nord-Østerdalen