Atna stevler

Atna stevler
Atna stevler, her ovafor Bakevjebua

I den strenge kulda vi har nå om dagen danner det seg gjerne is i bunnen av elva. Det er helst når åpent vann rammes av brå kulde at det blir stevling, eller kjøving, som noen sier. Stevle betyr å demme opp eller stoppe. Kjøve kommer av å kvele.

 Ved moderat og jevn kulde mot vinteren slik det oftest har vært på senhøsten, danner det seg et islokk på elvene. Lokket beskytter da vannet under, slik at vannet kan flyte fritt.

Når temperaturen endrer seg brått fra moderate antall kuldegrader til svært kaldt, som nå, kan det føre til at det fryser til is i bunnen av elva og det blir rotete isforhold generelt.

 Forløpet er at det danner seg underkjølt vann som lager ispartikler (serr) i vannmassene. Det danner seg bunnis der serret fester seg til bunnen av elva, det danner seg isdemninger som hever vannstanden ettersom vannet ikke har ikke noe sted å gjøre av seg, og det presses oppover.

 Når temperaturen stiger til moderate høyder, og ved kakelinne, skjærer vannet seg ofte ned i isen og danner på nytt et vassløp under isen. Ismassene kan også føre til isgang.

 Bjørn Brænd 2023