Stor-Elvdal er blitt en syngende kommune!

Stor-Elvdal er blitt en syngende kommune!

«Krafttak for sang»:

Krafttak for sang er en samhandlingsplattform med 27 partnere. Sammen utvikler vi forskningsbaserte kurs, konferanser, fagdager, ressursbanker og programmer.
KrFS er støttet av Kulturdepartementet, og har tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å styrke sangtradisjoner- og sangglede landet rundt.
(Kilde: 
www.krafttaktforsang.no )

Syngende kommune er et av deres mange prosjekter for å styrke sangkulturen i lokalsamfunnet.  Dette bygger på forskningsbasert kunnskap om at «sang skaper glede, musikalske opplevelser, høytid og fellesskapsfølelse. Samtidig kan sang være et effektivt verktøy for språkutvikling, hukommelse, integrering og forbedring av det psykososiale miljøet».

Noe å strekke seg etter? - Freddie Mercury og Montserrat Caballé

Hva innebærer dette for kommunen?

Etter 2. gangs søknad er Stor-Elvdal nå innlemmet i prosjekt «Syngende kommune». 

Dette er et utviklingsprosjekt som går over 3 år, med faglig og økonomisk støtte fra KrFS.  Formålet er altså å styrke sangkulturen i lokalsamfunnet, og kommunen plikter bl.a. å oppnevne et bredt sammensatt Sangutvalg – som skal kartlegge eksisterende tilbud, samt utforme nye mål og prioriteringer.  Kommunen skal også arrangere en oppstartsfest for å markere at vi er blitt en syngende kommune, og vi skal jobbe med et felles sangrepertoar for hele kommunen.

Gry Oda Ulvmoen

Sangutvalget ledes av initiativtaker Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, og består av representanter fra kommunestyret, kulturkontoret, kulturrådet, skoler og barnehager, Vimarida, Koppang Mandskor, Mikaelskoret og Corvus Corax.  Vi har allerede laget en prioritert tiltaksplan, som er sendt inn til KrFS.  Her vektlegges særlig innføring og videreføring av allsang der folk samles:  i skole og barnehage, sykehjem, pensjonistmøter, kommunestyremøter, språkkafèer, mart’nsåpning mm, samt arrangering av sangkvelder i grendehusene rundt om i kommunen.

Sangutvalget har besluttet å ha månedlige møter fram til oppstartsfesten, som foreløpig er datofestet til 28. august i år.  Sangrepertoaret skal det jobbes med over tid, etter innspill fra flere hold – men vi tenker at det i hvertfall vil være aktuelt å holde liv i bygdesangene våre.

Corvus Corax

Hva vil og kan Corvus Corax bidra med?

Koret er allerede aktive bidragsytere til sang i lokalsamfunnet, gjennom konserter og korkafèer.  I 2025 har vi 25-års jubileum, og planlegger et større prosjekt i samarbeid med Tor Karseth.  Han har laget et manus til syngespill «Da telefonen kom til Sollia» - bygd på Helene Lassens fortellinger.

Ut over dette ser vi for oss å holde årlige minikonserter på Moratunet og Granheim, samt bistå med allsangkvelder i grendene fra Atna og nordover – i samarbeid med bygde- og grendehusutvalg.

Ellers er vi åpne for innspill og ønsker om bidrag, og synes dette høres ut som et spennende prosjekt å være med på!

Rønnaug Fossum Andreassen 2024