Svorka gir seg på Atnbrua

Svorka gir seg på Atnbrua

Svorka har levert bredbånd til en rekke steder i Østerdalen. Men nå trappes omfanget ned. Fra 2. april kobles senderen ved Atnbrua ut. Men fra Svartåsen og sørover driftes Svorka sitt bredbånd som før. Årsaken til dette er synkende antall abonnenter og økt vedlikeholdsbehov. Den teknologiske utvikling går fort når det gjelder overføring av digitale tjenester. Teknologien endrer seg raskt. Svorka var først ute med å levere internett trådløst i vårt område, men konkurransen er sterk. Så sunndalingene vinker nå farvel. Svorka er lokalisert i Sunndalen og er leverandør av strøm, internett og elektroniske løsninger.

Illustrasjonsfoto