Trofast fiskeforvalter

Trofast fiskeforvalter

Hans Bondal har gjennom mange år vært knyttet til fiskeforvaltningen i vårt område. Han ble i 1979 ansatt som fjelloppsyn i Sollia fjellstyre og kom umiddelbart inn i Atna fiskeforening. Atna fiskeforening er en sammenslutning av rettighetshavere til fiske i hele Atnavassdraget. Setningen og Atnedal statsallmenning er stor grunneier i området. Fiskeforeningen er et samarbeidsorgan hvor Sollia fjellstyre er en viktig aktør. Hans har vært både medlem i styret i Atna fiskeforening og etter noen få år ble han også fiskeoppsyn, deretter på nytt medlem av styret. De siste årene har han vært styreleder i Atna fiskeforening. Hele 46 år har han hatt ulike roller i Atna fiskeforening og dermed en viktig innflytelse på fiskeforvaltningen. På årsmøtet i Atna fiskeforening like før påske ble han takket av for arbeidet.