Tvist om vinterbrøyting

Tvist om vinterbrøyting
Befaring med partene på Sjølisetra i jordskiftesak med Østre Innlandet jordskifterett.

Gamlevegen med avkjørsel fra fylkesveg 27 og videre oppkjørsel til Sjølisetra er gjenstand for tvistemål. Flere hytteeiere på Sjølisetra og en setereier ønsker at deres eventuelle vegrett skal omfatte rett til vinterbrøyting og sandstrøing. De øvrige seter- og hytteeierne på Sjølisetra samt Breisjøseter turisthytte og to setrer samme sted, bestrider at de bør få tilkjent en slik rett. Dessuten hevder de at vinterbrøyting med strøing vil bety en betydelig ulempe for skigåing og tradisjonell bruk av ubrøyta veg. Varetransport til Breisjøseter turisthytte vil også bli skadelidende. Ved eventuell vinterbrøyting må vegen rustes opp.