Istervier

Istervier
Foto: Birgit Skinderhaug

I høst har du kanskje sett busker med store "bomullsdotter"? Det er nok istervieren Salix pentandra som har hatt et godt år og laget masse frø. Den er mest vanlig i lavlandet, men vokser her og der i Sollia. Det finnes utallige vierarter og navnet vier stammer fra ordet vidje som betyr "seig kvist som kan bøyes til en ring".

Navnet sitt har istervieren fått på grunn av bladene som er blanke, nærmest fettglinsende (ister=fett). Den blomstrer seinere enn andre norske viere, først seint på høsten eller om vinteren sprekker frøkapslene opp. Frøene er små, men har rikelig med frøull som sprer frøene med vinden. Det er denne frøulla det er så voldsomt mye av i år.

Kilde: snl.no