Uvanlig vedhogst

Uvanlig vedhogst

Flomvannet etter uværet Hans flytta på voldsomme mengder kvist og trær. Det er mye grus og sand på tømmeret så det er ikke velkomment på sagbruket, men de som ikke er redde for sagkjedet sitt kan fråtse i ved. Her er Jan Helgesen og Øyvind Lien i gang med vedhogst i Storbekken.