Valglokalet er åpent fra klokka 07.00 til 17.00

Valglokalet er åpent fra klokka 07.00 til 17.00

Valglokalet for Sollia krets er Mogrenda Samfunnshus, men du kan stemme hvor du vil i de andre valglokalene i Stor-Elvdal. Valglokalene på Mogrenda samfunnshus, Atna grendehus, Høgskolen på Evenstad og Strand kirkestue er åpne fra klokka 07.00 til 17.00. På Koppang kan du stemme i Storstua fra klokka 07.00 til klokka 19.00. Valg av menighetsråd foregår samtidig i de samme lokalene.

Ved forrige valg var det 2005 stemmeberettigede i Stor-Elvdal og 1350 personer som stemte. I teorien trengte en kandidat bare rundt 80 stemmer for å komme inn i kommunestyret.

Godt valg!