Varsel om stenging av Sollia barnehage

Varsel om stenging av Sollia barnehage
Illustrasjonsfoto

Hovedverneombud Eva Rotbakken har sendt varsel om stenging av Sollia barnehage til Stor-Elvdal kommune. Bakgrunnen for varselet er manglende bemanning. Til tider er det bare en ansatt til stede og dette er i henhold til lovverket ikke forsvarlig. Hovedverneombudet viser til Arbeidsmiljøloven § 6-3 (1) som omhandler arbeidstakers helse og sikkerhet og varsler stenging om det ikke iverksettes følgende tiltak.

-          Det må bemannes slik at bemanningen er forsvarlig.

-          Og/eller; endring av åpningstider så bemanningen er i hht forsvarlighet.

Brevet ble sendt kommunen den 10. april med varsel om stenging mandag den 15. april hvis ikke tiltak ble gjennomført. Det er nå ordnet med en midlertidig løsning på bemanningssituasjonen så pr. i dag er barnehagen ennå ikke stengt.