Videre mot Røros

Videre mot Røros

Gjennom Sollia og Atndalen er det Fron lasskjørerlag som krysser fjellet fra Gudbrandsdalen og tar turen videre mot Røros. I år som i fjor overnattet de på den Gamle "færdasgarden" Uti i Atnelien. Her ved Atnbrua ble det stallplass og overnatting for lasskjørerne.

0:00
/0:16


Lasskjøring til bergstaden Røros er en flere århundre lang tradisjon her i bygda. Fra gammelt av kom det lasskjørere over Venabygdsfjellet fra Gudbrandsdalen og Hedemarken nordover Atndalen, eller over fjellet til Alvdal og videre nordover Østerdalen til Røros. Gamle navn vitner om ferdselsveien, så som Rørosbakken og Rørosbekken.

Bosetningen ved Atnbrua ble en viktig brikke i datidens infrastruktur for ferdsel på tvers av dalførene sommer som vinter. - Ja faktisk var dette en viktig årsak til at det ble etablert bosetting for eksempel ved Atnbrua. En av brukerne på de fem Atneligardene vitnet på tinget på Tynset i 1734 og sa han var hensatt på plassen for å bistå reisende til kongens verk på Røros. I våre dager er det fortsatt entusiaster som opprettholder tradisjonen med lasskjøring til Røros. Tirsdag i martnasuka kommer det lasskjørere ifra mange kanter dit.

Film og foto: Miro Van Vreckem

............................................................................

Under: Video av hestefølget filmet av Trond Momkvist

0:00
/0:23