Vil klokkene ringe i år?

Vil klokkene ringe i år?

På julekvelden klokka 17.00 ringes jula inn fra kirker over hele landet. Det er en gammel tradisjon og markerer at jula offisielt begynner. Så langt tilbake vi kan huske, har det vært ringing i kirkeklokkene i Sollia på julekvelden, men i fjor var det helt tyst. Det er mange kirker i Stor-Elvdal og kanskje vanskelig å skaffe folk nok til å ringe i alle kirkene, men i så fall går det vel an å spørre om noen i Sollia vil stille opp? Det dreier seg om å dra i et tau en halvtime, og med litt instruksjon bør dette kunne løses på en grei måte. Vi håper virkelig at jula fremdeles vil ringes inn i Sollia, for det var litt trist at vi ikke fikk høre kirkeklokkene i fjor.

Jon Rotbakken ringer jula inn i 2018