Villrein på utflukt

Villrein på utflukt
Illustrasjonsfoto av radiomerket simle

Villreinen i Sollia er fordelt på tre ulike områder, Rondane sør, Finnsjøfjellet og Sølnkletten. Opprinnelig brukte reinen hele fjellområdet i Sollia og mye videre enn det, men sivilisasjonen med inngrep i naturen og ferdsel har skapt barrierer. I Finnsjøfjellet var det ved reinsdyrtellinga i vinter 67 dyr hvorav ei simle er radiomerket. På palmesøndag flyttet hele flokken seg nordøstover og inn i Sølnklettenområdet. Den radiomerkede simla kan både følges via satellitt, men også sportegn og synsobservasjoner bekrefter at de har tatt seg en skikkelig utflukt. Hva årsaken er, er ikke godt å si. Om det nå er skiløpere i påskefjellet eller et par gauper som har vært for nærgående i skogbandet. Siden 1970 har flokken i Finnsjøfjellet ved tre tilfeller vært på slik utflukt. Dog ikke så langt som nå. En gang krysset den fylkesvegen og gikk opp i Voldalen. Men den har også krysset Atnaelva og vært inn i Grytdalen. Reinsjegere venter nok i spenning på hvor lenge dyra vil holde seg på østsiden av Atnadalføret.

Ved Finnsjøvola