Ytring om villrein

Ytring om villrein
Foto: Per Jordhøy/NINA

«På gjengrodde stier» - Rein og/eller folk i fjellet

Av Nils Ræstad, fjellvandrer fra Øverdalssetra i Sollia

Første desember i fjor la myndighetene fram forslag til mulige inngripende tiltak for å begrense ferdsel i de definerte villreinområdene i Sør-Norge for å verne om den norske villreinstammen. Stier og turisthytter vurderes stengt, deriblant Bjørnhollia. Et mulig tiltak som er lite framme i debatten, er å se på effekten av å hindre villreinjakt i de to nasjonalparkene Rondane og Dovre, der villreinstammene ikke har genetiske innslag av tamrein.

I sommer vandret jeg på gamle ferdselsårer i villreinområde Rondane Sør.  I området viste tellinger 100 dyr i 1968, i dag er det 2400, men bestanden er rødlistet og beskrives som nær truet. Ferdselsårene jeg gikk på har vært der siden «Adams tid» og har vært vardet for å sikre trygg ferdsel over fjellet i dårlig vær. Nå var stiene til dels vanskelig å følge, vardene revet og slengt utover, og turisthytta Gråhøgdbu var flyttet til museet på Maihaugen. Barth-stien langs Vulua i Rondane Nasjonalpark ble åpnet av miljøministeren og beæret med et monument og broer for omkring 20 år siden. Stien leder inn til en rekke kulturminner i form av oppmurte villreingraver og gravhauger som burde vært turistmål med informasjonstavler. Stien er nå sperret av en rekke vindfelte trær og stien ryddes ikke lenger antagelig for å begrense trafikk. Jeg har ikke møtt en eneste fjellvandrer i de 20 årene jeg har gått stien. I Sverige er gamle stier og ferdselsveier kulturminner, i Norge lar vi de gro igjen.

Foto:Johan Trygve Solheim

Villreinen i Norge er sky, og det er ikke ofte forunt fjellvandrere å få sett en villreinflokk. I en kronikk i Aftenposten 5. november i fjor tar fem anerkjente norske naturfotografer til orde for å begrense jakt i nasjonalparkene slik at dyrene blir mindre sky og flere fjellvandrere kan få oppleve disse flotte dyrene på nært hold. At et slikt jaktforbud er effektivt for hjortedyr viser erfaring med nesten tamme elg og rådyr i tettbygde strøk. På safari i Øst-Afrika beiter over et dusin ulike hjortedyr ofte i flokker helt inntil turistbussene, ikke så mange tiår etter at jakt ble forbudt i disse nasjonalparkene. På Svalbard hvor det er begrenset jakt, kommer man svært nær villreinen.

At rein som art tilpasser seg til nye levevilkår, viser jo utsetting av tamrein i fjellet i Sør Norge. Tamrein etablerte seg relativt raskt sammen med villreinstammene. Mindre sky villrein vil føre til at de ikke blir stresset av fjellvandrere og forhåpentligvis vil trekke over stier og veier de i dag ikke våger å krysse.

Det trengs nå et «fjellvandreropprør» mot de inngripende tiltak som vurderes av norske myndigheter. Hetebølger og klimaendringer lenger sør vil føre til økt innvandring og turisme i fjellbygdene, en utvikling Miljøverndepartementet har ønsket velkommen i en egen forskningsrapport. Vi i må ikke la forskere få monopol på forvaltningen av 25 % av Sør Norges areal! Det er nok av plass for både fjellvandrere og reinsdyr i den norske fjellheimen.

Foto: Dagfinn Grønoset