Ytring: Sårbare villreinfjell

Ytring: Sårbare villreinfjell
Villreintråkk ovafor Sjølisetra

Av Bjørn Brænd

Akkurat nå i 2024 bør det ikke være en eneste skiløper verken i
Gravskardhøgda, Blåkampen eller Neskampen, eller for den saks skyld i
fjellet overhodet - det sjøl om snøen ligger aldri så fristende.

Det er fordi det nå går villrein på skrinne vinterbeiter i disse områdene.
Nå om våren er villreinen sårbar med små rester av opplagsnæring fra i fjor
sommer.

Med folk og bikkjer i fjellet sprer luft-trekk og vind lukta som folk og
bikkjer sender fra seg. For reinen betyr det fare av største alvor, og
reinen reagerer med flukt til tryggere områder - lukt fra folk og bikkjer
bærer kilometervis, forskere mener å dokumentere inntil 5 - fem- kilometer.
I praksis blir det en farekorridor på én mils bredde innover fjellet.