Framsida

BEST-Høgronden_2_JAO4233_B_N kopier
Høgronden i det første vakre morgenlyset  ... 
 Foto: Jørn Areklett Omre / NN    
       

Nytt fra bygd og fjell

Forbud mot motorferdsel
Publisert 01.07.2021 09:15

Forbud mot motorferdsel

Statsforvalteren i Innlandet har blitt gjort oppmerksom på at det er vanskelig for folk som kjører med båt på Atnsjøen å vite hvor reservatgrensa...

Seterkafeen åpner i morgen
Publisert 30.06.2021 09:36

Seterkafeen åpner i morgen

Vi ønsker igjen velkommen til Øverdalssetra og seterkafe, sier Ellen Marie Tangen. Åpent fra 1 juli til 15. august, hver dag fra kl 12.00 -...

Boksalg
Publisert 28.06.2021 15:22

Boksalg

Endestasjon for Sollia folkeboksamling  Etter at Sollia bibliotekfilial ble lagt ned for noen år siden, overtok Grendeutvalget boksamlingen. Den...

Litt tå hørt

Loppemarked Mogrenda
Publisert 15.08.2021 12:30

Loppemarked Mogrenda

 

Ukas naturbilde - uke 32/2021
Publisert 09.08.2021 09:35

Ukas naturbilde - uke 32/2021

Ukasnaturbilde viser en av mange sommerdagene som en i år kunne oppleve på Atnasjøen. Om fiskebettet var tilsvarende er vel heller tvilsomt. H.S.

"Brann" i Rondane
Publisert 06.08.2021 23:22

"Brann" i Rondane

Førkvelden var det som om det var var storbrann i Rondane. Mellom tordskrellene og flerrende lyn var det som det var storvarme i Rondane, først i...

-itt hørt anna

Sommeråpent
Publisert 07.07.2021 08:36

Sommeråpent

Solliaysteriet melder at de har sommeråpent hver dag, dvs også på søndager.   SOLLIAYSTERIET SA  Solliaveien 817,  SOMMERÅPENT: hver dag...

Slag i slag
Publisert 06.07.2021 12:52

Slag i slag

Berit Gomnæs har funnet dette kartet over registrete lyn-nedslag i området rundt Atnasjøen forleden.  Dette viser med all tydelighet at vi slapp...

Ukas historiske bilde - uke 27/21
Publisert 05.07.2021 10:03

Ukas historiske bilde - uke 27/21

ildet er fra setra til Kirkestua på Småtjønnsetra. Foran er Liv og Ellen Haugen og Trygve Holt. Bak Marie og Trygve Haugen. Bildet må være tatt i...