Da samfunnshuset ble bygget

Da samfunnshuset ble bygget
Mogrenda samfunnshus har i alle år vært et viktig samlingspunkt i grenda. Her har det vært allslags arrangementer og aktiviteter og ikke minst legendariske bygdefester der folk fra fjern og nær og i alle aldere møtte opp. Nå er de offentlige festene, som var husets største inntektskilde, en saga blott, men huset er fremdeles viktig for bygdefolket og mye brukt i forskjellige sammenhenger.
Loppemarked 2023
Samfunnshuset ble bygget i 1960, men den eldste delen, der kafeen og kjøkkenet er nå, er atskillig eldre, over hundreogfemti år gammel. Der var det først skolestue og senere utleiebolig for blant annet Ingrid og Bjarne Nesset. Sønnen deres Vidar, vokste opp der, men i 1957 da han var 12 år, flyttet familien over veien til Ringsby og sitt eget nybygde hus. Vidar Nesset flyttet fra Mogrenda da han ble voksen og bosatte seg i Bærum, men han glemte ikke hvor han kom fra. - Like før jul kom det triste budskapet om at Vidar var død, 79 år gammel. Samtidig kom det beskjed om at han hadde donert 100.000 kr til Mogrenda samfunnshus. Det er en svært generøs og kjærkommen gave som blir satt stor pris på og vil gagne alle i bygda.
Her kan du lese Østlendingens artikkel fra 1960 om byggingen av samfunnshuset:

Mogrenda i Sollia har skaffet seg samfunnshus til 115000 kr

Stor dugnadsinnsats og mange givere

Mogrenda i Sollia har fått sitt eget samfunnshus. Det var kalkulert til 115 000 kroner, og formannen i byggekomiteen, Mauritz Sletten, mener at kalkylen holder. Det gjenstår en del arbeid ennå, blant annet er ikke kjelleretasjen ferdig likesom huset skal males og det er meningen å foreta en del planering utenfor slik at samfunnshuset riktig skal bli en perle i grenda.

400 DUGNADSVERK

Mogrenda har lenge savnet et skikkelig lokale, og jeg tror trygt jeg kan si at alle som bor her, er glade for at vi endelig har fått realisert lokalplanen vår, sier Mauritz Sletten. Folket i grenda har da også lagt for dagen en enestående interesse og dugnadsinnsatsen står det virkelig respekt av. Hele grenda har tatt sin tørn. Rundt regnet er det nok utført omkring 400 dugnadsverk. Hele grunnmuren er støpt ved dugnad.

140 SITTEPLASSER

Julebasar 2023

-Hva inneholder samfunnshuset? - Vi har fått en festsal med 140 sitteplasser, stor scene og gode garderober. Den gamle skolen i Mogrenda er blitt en pen og tiltalende restaurant og et praktisk kjøkken. I kjelleren, som ikke er ferdig ennå, skal det bli plass til en 19 meters skytebane for miniatyrskyttere. Der blir det også folkebad for grenda, badstue, dusjer og toaletter. Kvinnene i grenda har gått sammen om å skaffe et pent sceneteppe, det er kommet på plass i disse dager. I festsalen har vi lagt inn elektrisk fyring, den er beregnet å komme på omkring 25 kroner pr. døgn under oppvarming.

GJELD PÅ 10 000 KRONER

Byggekomiteens formann forteller videre at det er mange som har bidratt til å gjennomføre lokalplanen. Det gjelder ikke minst giverne. Skogeier Mathiesen har gitt halvparten av materialene pluss penger, Stor-Elvdal kommune har gitt sagtømmer og penger fra Sollia kommune er det kommet et pengebeløp og endel private skogeiere har også ytet tømmer til samfunnshuset. Av tippemidler er det bevilget 30 000 kroner. Vi skylder nå bare omkring 10 000 kroner, men jeg tror vi skal finne en utvei for det også, sier en optimistisk byggeformann til slutt.

Faksimile fra Østlendingen 6. juli 1960

Kilde: Roy Brænd
Østlendingens artikkel er sendt inn av Leif Trønnes